Disclaimer voor www.brocantebloemen.nl

Brocantebloemen.nl (Kamer van Koophandel: 75489139), hierna te noemen Brocante Bloemen verleent u hierbij toegang tot www.brocantebloemen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Brocante Bloemen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Brocante Bloemen spant zich in om de inhoud van www.brocantebloemen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.brocantebloemen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Brocante Bloemen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.brocantebloemen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Brocante Bloemen ,gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.brocantebloemen.nl. Brocante Bloemen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.brocantebloemen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Brocante Bloemen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Brocante Bloemen en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brocante Bloemen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.